Uw syndicus aan zee !

059 70 20 63 - syndicus@vastgoednaessens.be

FAQ

Veel gestelde vragen

 

 1. Wie heeft het initiatiefrecht voor het houden van een AV?
  Het blijft de wettelijke taak van de syndicus om een algemene vergadering samen te roepen. Daarnaast kunnen de mede-eigenaars of syndicus een BAV bijeenroepen. Indien dit niet uitgaat van de syndicus, dienen de mede-eigenaars met minstens 20% van de aandelen een aanvraag in te dienen bij de syndicus samen met de gewenste dagorde.

 2. Wie vertegenwoordigd het pand op een AV?
  Bij de opstart van een nieuw gebouw of bij de intrede van een nieuwe eigenaar, krijgt elke mede-eigenaar een document van Vastgoed Naessens waarin een eigenaar of groep van eigenaars van een pand dienen aan te duiden welke eigenaar het pand zal vertegenwoordigen en hoe men met hen zal communiceren. De uitgekozen vertegenwoordiger van het pand geeft dan in het communicatieblad aan hoe Vastgoed Naessens met hem kan communiceren (per post, mail of aangetekend schrijven).

 3. Wat is een communicatieblad?
  In een communicatieblad dient een eigenaar of groep van eigenaars aan te duiden welke eigenaar het pand zal vertegenwoordigen en op welke manier er gecommuniceerd moet worden met de vertegenwoordiger (per post, mail of aangetekend schrijven). Elke mede-eigenaar dient bij wijziging van woonst, betrekking van het pand of methode van communicatie dit aan te geven via het communicatieblad.

 4. Wanneer is een AV rechtsgeldig samengesteld?
  De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen. Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn.

 5. Hoe kan ik dagordepunten aanvragen voor de volgende Algemene Vergadering?
  De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom of de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van mede-eigendom bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden. Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst.

Mist u iets?

Via deze pagina vind u de meest gestelde vragen aan een syndicus.

Toch kan het voorkomen dat er iets niet duidelijk is voor u. Klanten van Vastgoed Naessens kunnen ons GRATIS contacteren met hun specifieke vragen.

Mail het naar syndicus@vastgoednaessens.be

Hebt u hulp nodig?

 Lees de FAQ

Of bel ons 059 70 20 63 of mail ons syndicus@vastgoednaessens.be

VOOR DRINGENDE GEVALLEN:
Bel of SMS naar 0475 289 255

Vastgoed Naessens is erkend bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV - Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel) onder het nummer BIV 500261. Alle activiteiten zijn onderworpen aan de deontologische bepalingen uitgevaardigd door het BIV

BIV